ตลาดของฉัน

การทดสอบซิลิกา / คาร์บอนในเพชร

การทดสอบซิลิกา / คาร์บอนในเพชร

รายละเอียด เพชร tester ใช้คุณลักษณะที่เพชรมีการนำความร้อนสูงมาก . มันมีประสิทธิภาพสามารถแยกแยะธรรมชาติเพชรจาก simulants ( ยกเว้น Moissanite ) ดังนั้นจึงสามาร...
top